Tử Thần Phiêu Nguyệt - Chapter 48

[Cập nhật lúc: 04:58 03/02/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Truyện tranh NetTruyen
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 1
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 2
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 3
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 4
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 5
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 6
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 7
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 8
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 9
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 10
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 11
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 12
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 13
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 14
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 15
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 16
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 17
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 18
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 19
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 20
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 21
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 22
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 23
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 24
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 25
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 26
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 27
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 28
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 29
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 30
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 31
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 32
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 33
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 34
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 35
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 36
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 37
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 38
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 39
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 40
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 41
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 42
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 43
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 44
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 45
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 46
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 47
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 48
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 49
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 50
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 51
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 52
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 53
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 54
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 55
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 56
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 57
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 58
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 59
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 60
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 61
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 62
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 63
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 64
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 65
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 66
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 67
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 68
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 69
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 70
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 71
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 72
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 73
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 74
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 75
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 76
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 77
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 78
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 79
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 80
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 81
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 82
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 83
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 84
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 85
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 86
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 87
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 88
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 89
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 90
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 91
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 92
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 93
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 94
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 95
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 96
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 97
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 98
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 99
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 100
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 101
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 102
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 103
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 104
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 105
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 106
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 107
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 108
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 109
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 110
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 111
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 112
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 113
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 114
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 115
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 116
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 117
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 118
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 119
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 120
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 48 - Trang 121
Truyện tranh NetTruyen
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ; nếu đạt đủ tiêu chí mà không bình luận được có thể dùng chức năng báo lỗi để được xử lý
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
cà
Cấp 4
emoemoemo
Lol
Lol Cấp 5
Trên truyện đang combat ở dưới phần comment cũng có 1 trận võ mồm rất gắt gao giữa các giang hồ mõm emo
Mafia Internet
Mafia Internet Cấp 4
Loltruyện đã hay combat mõm dưới cmt hay không kém:))
gonefuld
gonefuld Cấp 5
kẻ thù đến
An mới tu luyện
An mới tu luyện Cấp 4
emo
Tran Hoang
Tran Hoang Cấp 4
Truyện này đọc đúng phí time, tình tiết thì chả có gì đặc sắc, main thì quá cực đoan và phản diện, đánh nhau thì ko quá 3 chiêu, chiêu thức thì ko rõ ràng hoa hòe cho lắm rồi chết xàm xí bằng 1 cái phẩy tay :)) nói chung lỡ đọc rồi lướt cho hết thôi đúng truyện xàm nhất trước giờ từng đọc
Nhìn Cái gì
Nhìn Cái gì Cấp 4
Tran HoangĐù bà làm sát thủ mà kêu đánh nhau nhiều chiêu qua chiêu lại à 
( não vậy  ) sát thủ toàn ưu tiên chơi 1 chiêu tất sát ai rảnh như mấy thằng sát thủ bên đô thị hay Manhua đang đánh ở đó nói chuyện chiêu qua chiêu lại các thứ đúng xàm lol còn main phản diện cái này đúng là tùy mỗi người đọc emo
MilkyWay
MilkyWay Cấp 4
Tran HoangĐọc 48 chap cmnr mà còn sủa đc câu nghe ngứa cả đít emo
nguyễn Mạnh
nguyễn Mạnh Cấp 4
Tran Hoangđúng kiểu đọc lướt dell suy nghĩ mới phát ngôn đc những từ ngữ như thế nàyemo
Nhat
Nhat Cấp 5
Tran Hoangthích khách là gì nhỉ  emo
reader
reader Cấp 5
Nhìn Cái gìnão nó ngắn như cái tu vi của nó z
Đa cấp bán hòm
Đa cấp bán hòm Cấp 4
Nhathỏi google để biết thêm chi tiết
Không Bạch
Không Bạch Cấp 5
Tran HoangSát thủ còn đòi đánh nhau so skill cười vc
T
T Cấp 4
Tran HoangPhát ngôn ngu học vcl đéo thích thì cút
Tran Hoang
Tran Hoang Cấp 4
TLoại nít ranh óc xít, m có học thì dùng cái bão của m mà suy nghĩ đi con ạ mỗi truyện nó có cái bài học của nó riêng cái truyện này thì chủ nghĩ cực đoan dành cho mấy th trả trâu báo đời đọc :)
Vô Danh Hảo Hán
Vô Danh Hảo Hán Cấp 5
Tran HoangVaicalon bài học ạ -)))
Tran Hoang
Tran Hoang Cấp 4
Hng OkHợp lí của m là hào quang điện xẹt quanh người đánh chiêu nổ như bom nguyên tử bị th main xiên 1 cái lãng xẹt đó hả :))))))
Try Thinh Tran
Try Thinh Tran Cấp 4
Tran HoangThể loại này là kiểu báo thù mà man cộng sát thủ nữ chiêu thức hóa mĩ của chính phái còn main nó thực dụng mấy đứa kia nó chơi hệ diện rộng main nó chỉ cần chính xác thế thôiemo
Tran Hoang
Tran Hoang Cấp 4
Try Thinh TranVấn đề nó quá cực đoan nó lôi ng vô tội vào lợi dụng rồi mấy th hắc vân đoàn cũng có thiện ý muốn kết giao hợp tác chứ có thù oán gì đâu mà vì tư thù cá nhân nó cũng lôi vào giết chóc rồi coi như bãi cức nói mấy câu khinh bỉ..trong khi đó nó cũng bị ép đi đào tạo mà ra chứ có phải nó vốn là sát thủ đâu.. truyện đéo có bài học tính nhân văn nào trong đó ngoài sự cực đoan như suy nghĩ của mấy th tội phạm giết ng hay khủng bố..nói xong mấy trẩu còn bu vào cãi :)
T
T Cấp 4
Tran HoangNói chuyện là biết thích ra vẻ ta đây, tỏ vẻ thượng đẳng đồ, bạn hay ra zẻ quá 🙂
Tran Hoang
Tran Hoang Cấp 4
TM giỏi quá cái chi cũng biết..m đi hành nghề xem bói đc đó..từ khi nào nói lên quan điểm là ra vẻ với cả thượng đẳng vậy cu thượng đẳng ở trên đây rồi m trả lương cho t à cu 😂
Dần Trần
Dần Trần Cấp 4
Tran HoangĐell thích thì phắn đi bạn ơi đọc chùa còn ý kiến
Nguyễn Huỳnh Đạt
Nguyễn Huỳnh Đạt Cấp 5
Tran HoangĐọc chủ yếu giải trí thôi, chớ bộ này main trả thù xong thì cũng k có gì coi nữa rồi, nói thật bộ này hay là ở main nó ác, cực đoan đó, mà ba nói vậy thì chịu rồi. Cớ đọc mấy bộ trả thù mà cứ võ mồm rồi tha mạng bực cả mình. ĐỌc bộ này k dc sao đọc cổ chân nhân được V
T
T Cấp 4
Tran HoangVl giờ thêm khả năng đọc hiểu có vấn đề nữa à, thôi bạn là nhất 😑
Try Thinh Tran
Try Thinh Tran Cấp 4
Tran HoangNó có đề chữ nhân văn đâu bạn đòi cực đoan như này tôi thaya cũng thường mà XH này đâu giống hiện tại người ko vì mink trời chứ đất diệt đương nhiên đang trong hb thấy ghê chứ quay lại thời xưa bt mà điển tích người xưa ăn gần uống máu địch đấy nên nếu ko hợp thì thôi đâu cần đánh giá nvemo
Chó Hiếu thua bạc
Chó Hiếu thua bạc Cấp 3
Tran HoangNhưng art đẹp VC ra luôn, hoạ sĩ vẻ quá trời đẹp.
MỘT LÒNG tu tiên
MỘT LÒNG tu tiên Cấp 4
Tran HoangThích khách là mấy đứa giết thg cha m đó 1 chiêu lên thớt à cần j 3 chiêu
ishigami senku
ishigami senku Cấp 4
Nhatthì nó kiểu giống sát thủ nhưng mà tên gọi của bọn tàu thôi
Tiên Long Đế
Tiên Long Đế Cấp 5
readerXin name truyện avatar
 N
 N Cấp 4
Tran HoangPhật online đọc truyện à
Vận mệnh Hư vô giả
Vận mệnh Hư vô giả Cấp 5
Tran Hoangthanh niên :))) cmt để ăn chửi à
x
x Cấp 5
Tran Hoangđầu óc nó vốn dĩ nó đâu có bth..nói thẳng ra là đầu óc điên cx ko sai..ông thấy nó có cảm xúc từ lúc nó ra khỏi hang rắn chưa..vốn dĩ đây là bộ nói về báo thù, là giết người thì nhân văn để ngưởi đọc bức xúc hay sao?
Tran Hoang
Tran Hoang Cấp 4
xBởi vật t mới nói bộ này mang ý nghĩa quá tiêu cực..có đầy bộ cũng trả thù nhưng việc nào ra việc đó main vẫn báo thù vẫn tàn bạo với kẻ ác còn với ng vô tội vẫn có tình coa nghĩa có lý..đọc truyện để giải trí dựa trên đạo lý đạo đức của con người chứ del phải đọc để làm khủng bố hay làm 3 cái trò phi đạo đức đầu óc đen tối như mấy th oac trẻ trâu chưa lớn đi báo hại báo đời :)
loli phê
loli phê Cấp 5
Tran Hoangvỗn dĩ đầu main đã ko bình thường..khủng bố cx ko sai..nhưng tại sao ô lại đòi nó có đạo đức chứ? thế giới tàn nhẫn với nó thì nó tàn nhẫn với thế giới, với lại main cx ko có giết vô tội vạ..nó giết người có lí do mà..mà vỗn dĩ trả thù đã là sai trái r..bài học nhân văn nào rút ra từ giết người chứ..toàn cho ta thấy bản chất độc ác của con người thôi..với lại truyện nó khá là tối ông đòi nó đặc sắc sao :) truyện này chỉ cho ta thấy cuộc đời của tên giết người hàng loạt thôi..mà dù quá khứ có ra sao thì khi giết người là sai rồi..đọc conan nó có nói mấy câu hay lắm đó tui nói ko được..truyện này ít nhất còn đỡ hơn mấy bộ ăn liền của trung nhiều ông ko thik bộ này thì ô khá kén đọc đó ko nên cố đọc hết đâu
Hahaha
Hahaha Cấp 4
Ai đâu mà ngờ đó là do một thằng thích khách cỏn con lm ra emo
Phạm Thiên Thiên
Phạm Thiên Thiên Cấp 3
Hahaha"Cỏn con " emo
D E Z
D E Z Cấp 4
Nhìn vẫn ghét bà già này, bẩn tính đạo đức giả, lại còn mặt dày ngang nhiên phủi đi mọi chuyện, xàm l
Manjome thunder
Manjome thunder Cấp 5
Vkl, trong vòng 2 tập nữa thì bà già kia bị giết, ông già cầm đao bị 1 con dao giữa ngực @@ TÓM TẮT: OUT TRÌNH
Hàu thui
Hàu thui Cấp 4
Bà già kia ngon quá:)))emo
Pham Tung
Pham Tung Cấp 5
Hàu thuiWTF Bro mặn thế à ???
Giang Nguyễn
Giang Nguyễn Cấp 4
Đúng r choảng nhau đi a vào vét nốtemo
Vã
Cấp 4
Chuẩn bị ngư ông đắc lợi chăng
Laughing Coffin
Laughing Coffin Cấp 5
emo giết rồi sao còn vui hành hạ chục chap chứ
Tran Thomas
Tran Thomas Cấp 4
Bộ này vẽ đẹp nhưng mà lạm dụng hiệu ứng tia sét kiểu hiện đại quá k hợp với kiểu murim.
kael
kael Cấp 5
chap hiên tại là 82-82 novel nha ae
Nika Joyboyy
Nika Joyboyy Cấp 4
kaelxin tên đi
kael
kael Cấp 5
Nika JoyboyyReaper of the drifting moon
Tiến Huỳnh
Tiến Huỳnh Cấp 4
Nữ chính đã xuất hiện rồi, chết trong vòng tay main (Lee Seol Min) ở chapter 17. Nên đừng đòi hỏi nữ9 xuất hiện nữa, không còn đâu
Chí Tôn Kiếm Thần
Chí Tôn Kiếm Thần Cấp 5
Tiến HuỳnhChưa chắc đâu nhóc thấy con tốc đen phái nga my ko tao nghĩ sao này nam9 sẽ suy tình vì nhỏ này
Kẻ phản diện
Kẻ phản diện Cấp 4
Chí Tôn Kiếm ThầnThôi im mẹ mồm đi 2 thằng đầu buồi, thấy cửu hoa sư thái không, khí thế hiên ngang, sau này main lái sư thái thống nhất thiên hạ ok
lâm phàm
lâm phàm Cấp 4
Kẻ phản diện 2tay cầm 2 cái mào dài lê thê đi nhất thống thiên hạ hả thăng đầu bùi emo
Chí Tôn Kiếm Thần
Chí Tôn Kiếm Thần Cấp 5
Kẻ phản diện Nhảm lồnemo
Kẻ phản diện
Kẻ phản diện Cấp 4
Chí Tôn Kiếm ThầnĐùa tí căng vãi lồn
Tiến Huỳnh
Tiến Huỳnh Cấp 4
Chí Tôn Kiếm ThầnChưa chắc, main mà suy tình thì t bỏ bộ này.
Laughing Coffin
Laughing Coffin Cấp 5
Tiến Huỳnhemo con nhỏ Nga My iq cao chắt nó
Gà
Cấp 4
Kẻ phản diện Wơ=)) đang đọc chuyện căng mà lướt cái comment cảm xúc nó muốn theo miền cực lạc
Loi thi tham cua da
Loi thi tham cua da Cấp 4
Nào về tóc trắng đi anh ơi nhìn men lắm, e k chê ngoại hình này của anh đây nma nhìn gay cấn quá
Loi thi tham cua da
Loi thi tham cua da Cấp 4
Loi thi tham cua daLộn về tóc đen