Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu - Chapter 7

[Cập nhật lúc: 14:45 22/11/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Truyện tranh NetTruyen
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 1
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 2
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 3
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 4
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 5
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 6
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 7
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 8
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 9
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 10
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 11
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 12
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 13
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 14
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 15
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 16
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 17
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 18
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 19
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 20
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 21
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 22
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 23
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 24
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 25
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 26
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 27
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 28
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 29
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 30
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 31
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 32
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 33
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 34
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 35
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 36
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 37
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 38
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 39
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 40
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 41
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 42
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 43
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 44
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 45
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 46
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 47
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 48
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 49
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 50
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 51
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 52
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 53
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 54
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 55
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 56
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 57
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 58
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 59
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 60
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 61
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 62
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 63
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 64
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 65
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 66
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 67
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 68
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 69
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 70
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 71
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 72
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 73
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 74
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 75
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 76
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 77
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 78
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 79
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 80
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 81
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 82
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 83
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 84
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 85
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 86
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 87
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 88
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 89
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 90
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 91
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 92
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 93
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 94
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 95
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 96
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 97
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 98
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 99
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 100
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 101
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 102
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 7 - Trang 103
Truyện tranh NetTruyen
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ; nếu đạt đủ tiêu chí mà không bình luận được có thể dùng chức năng báo lỗi để được xử lý
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Fboiz
Fboiz Cấp 4
ảo vcl mới nói vài câu đã đòi giết ngược lại đế quốc =)) đỉnh cao thông não chi thuật, nacuto tuổi lồn luôn
Dr Hoàng Vũ
Dr Hoàng Vũ Cấp 4
Đa nhân cách giống Moon Knight, nhân cách này ngủ thì thằng kia dậy hoặc thay đổi theo ý kiến của nhau
Nguyễn Laiylo
Nguyễn Laiylo Cấp 4
Dr Hoàng Vũ Moon Knight trong bộ nào vậy bạn
Wibu
Wibu Cấp 4
Nguyễn LaiyloPhim má:))) emo
Dr Hoàng Vũ
Dr Hoàng Vũ Cấp 4
Nguyễn LaiyloPhim của MCU :))
hu puc
hu puc Cấp 5
Wibuthì phim đó cũng có bản truyện tranh mà mấy má emo
Kkkkk
Kkkkk Cấp 4
Dr Hoàng Vũ Bro avatar 🤨👓🤏
IfToday Your Lastday
IfToday Your Lastday Cấp 5
Dr Hoàng Vũ Tk moon đấy đánh nhau chán hơn cả đập gián. Tk đấy bị nhân cách thứ 3 và thần lừa, xem bộ đấy khiến ta thấy phí tgian vl vì gặp tk ngu k còn gì để nói mà toàn tưởng rất thông minh.
Duong DZ
Duong DZ Cấp 4
đa số mn đều nói nhân cách yếu là nhân cách phụ, nhân cách mạnh là nhân cách chính, nhưng t thì nghĩ ngược lại, tại main nói 'mất ký ức lúc chiến tranh' chứ ko nói 'chỉ có ký ức từ chiến tranh trở đi', nên có thể đoán là main vẫn có ký ức trước lúc chiến tranh, nên suy ra nhân cách yếu đã có từ trước chiến tranh chứ ko phải vì chiến tranh nên mới sinh ra nhân cách yếu, nên có thể nhân cách yếu là nhân cách đã có từ lúc ban đầu, với nahan cách yếu khá ngây thơ, thường cơ thể tự phân tách ra các nhân cách khác nhau là để bảo vệ nhân cách chính khỏi bị tổn thương, nên thường những người bị đa nhân cách thường ko nhớ quá nhiều về khoảng thời gian khủng hoảng, vì các nhân cách phụ đã chiếm cơ thể để bảo vệ nhân cách chính khỏi bị tổn thương, với ta có thể thấy nhân cách mạnh hiểu rõ mọi thứ xung quanh dù đang ko chiếm cơ thể, và nhân cách mạnh còn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nó muốn (bằng chứng là mấy lúc cần thiết thì nhân cách mạnh auto xuất hiện, chứ ko phải xuất hiện ngẫu nhiên) nên có thể đoán nhân cách mạnh có quyền quyết định nhân cách nào sẽ chiếm cơ thể, mà nhân cách có thể quyết định quyền chiếm cơ thể thường là nhân cách phụ (tìm hiểu về chứng đa nhân cách sẽ biết), nên theo mình thì 80% nhân cách mạnh là nhân cách phụ
Chi Phương
Chi Phương Cấp 4
Duong DZNhức nhức cái đầu quá
Lục Trường Sinh
Lục Trường Sinh Cấp 4
Duong DZemo emo
Ngộ  zero
Ngộ zero Cấp 4
Duong DZemo
Uhhh
Uhhh Cấp 3
Duong DZS tôi lại đọc hết đc nó nhỉemo
Ngọc Vô Hàn
Ngọc Vô Hàn Cấp 4
Duong DZCái này đúng nè, phân tích về tâm lý học cũng có nói về cái chứng đa nhân cách: Khi bị một nhân cách này chi phối, chủ thể hay nhân cách chính có khả năng quên các thông tin quan trọng liên quan đến nhân cách tiềm ẩn khác, mất kết nối với suy nghĩ, ký ức, cảm xúc, hành động của chính mình đến mức không thể xem đó là chứng quên thông thường. Biểu hiện thường thấy là xuất hiện những khoảng trống trong ký ức.
Còn về lý do tại sao cái nhân cách khác kia nó hoàn hảo như thế là vì nó thường tự bồi đắp, rèn luyện tương đối ổn định về nhận thức, quan hệ gia đình, xã hội, khả năng về thế giới xung quanh thông qua chủ thể chính nên sẽ trở nên rất bền vững, mạnh mẽ và riêng biệt hơn, chỉ cần dưới tác động của một nhân tố nào đó sẽ cũng có thể trỗi dậy, kiểm soát để hành động theo lý tính riêng hoặc là bảo vệ chủ thể khỏi nguy hiểm.
I am Wibu
I am Wibu Cấp 3
Main từng nói sau trận chiến nó ko nhớ gì cả thì t có thể suy đoán rằg main lúc chỉ là 1 dạg nhân cách dc tạo ra thôi chứ ko phải nhân cách chính
I am Wibu
I am Wibu Cấp 3
I am WibuMain lúc này chỉ là 1 dạg vỏ bộc chứ nhân cách xuất hiện khi say có thể mới là nhân cách chính hoặc là hai đứa tách ra
NTR ANTI
NTR ANTI Cấp 4
I am WibuGiống bộ Nắm Đấm hả emo
Hòa Phu Nhân Tới Đây
Hòa Phu Nhân Tới Đây Cấp 4
Nói chung nhân cách 2 của tk main có vẻ mạnh hơn nhân cách 1 vì bình thg thg 1 bất tỉnh thg 2 mới ra hoặc cả 2 tồn tại song song — còn này thì thg 1 mới nữa tỉnh nữa mê hoặc nguy hiểm là thg 2 nó lại lên như diều đứt dây emo
H H
H H Cấp 4
Hòa Phu Nhân Tới ĐâyNhư thanh gươm diệt quỷ
Kirino Naoko
Kirino Naoko Cấp 4
Nam chính đc trời phù hộ cho chỉ số may mắn khá cao nhỉ 😂
L
L Cấp 4
Kirino Naoko*thằng tác giả:)
Trùm Ôm Cua _Tác Giả
Trùm Ôm Cua _Tác Giả Cấp 4
Llỡ buff quá tay 
Nhưng ko sao vì là main
=))
Hoàng Lio
Hoàng Lio Cấp 5
100% lucky
cocoon the
cocoon the Cấp 4
ko biết nó có nhân cách thứ 3 như moon knight không nhỉ
huyết tế
huyết tế Cấp 4
cocoon thechịu chả biết
Ai đó
Ai đó Cấp 4
Chúng ta sẽ cố gắng để bằng cái ngón chưn của ngài ấy
Nghiện Cà Phê Sữa
Nghiện Cà Phê Sữa Cấp 4
Mặc dù thấy nhân cách thứ 1 dễ thương nhưng lại muốn nhân cách thứ 2 xuất hiện nhiều hơn
Mê Togaaa
Mê Togaaa Cấp 4
nhân cách 2 căm ghét bọn đế quốc nên khi nghe đến quốc vương là nhân cách 2 xuất hiện nhỉ
totacon
totacon Cấp 4
Mê Togaaachac vay ban a
Sa Ksh
Sa Ksh Cấp 5
Mê Togaaa1 là rứa 2 là tk main sốc bất tỉnh =)) 3 là làm tí rượu cho nó yêu đời
Jr Kter
Jr Kter Cấp 3
totaconemo
Cá lóc Trung Quốc
Cá lóc Trung Quốc Cấp 4
Main yếu sao lại sống sót đc trên chiến trường hay z
Hai
Hai Cấp 4
Cá lóc Trung QuốcNó yếu đ đâu nó nhát chứ mạnh vcl
Thần Quyền
Thần Quyền Cấp 5
Cá lóc Trung QuốcChắc đa nhân cách :))
Vũ Mạnh Hùng
Vũ Mạnh Hùng Cấp 5
Cá lóc Trung QuốcNó bú rượu vào là nó nhảy như được mùa chứ yếu cái nỗi gì
_-_
_-_ Cấp 5
Cá lóc Trung QuốcBạn không biết chỉ số của main rồi sức mạnh:-5 phòng thủ:-10 nhưng may mắn: vô cực ( có khi có nhân cách thứ 2 nữa )
hhha
hhha Cấp 4
_-_là nhân cách thứ 2 đấy, không phải do may mắn đâu bn
Sa Ksh
Sa Ksh Cấp 5
Cá lóc Trung Quốc2 nhân cách 1 cái là nhát yếu 2 là điên chém giết
Totacon
Totacon Cấp 4
Vũ Mạnh HùngMúa như floretino Ý
No Names Hope
No Names Hope Cấp 4
thg kia mindbreak rồi vô trại thôiemo
Hút ke Sướng lắm
Hút ke Sướng lắm Cấp 5
Thằng main kiểu như 2 nhân cách ý
Hi
Hi Cấp 4
Hút ke Sướng lắmUk đúng mà
Zui
Zui Cấp 4
Theo suy luận sau khi đọc :)) main là nó mạnh thiệt chứ ko yếu và hình như nó có 2 nhân cách đó có thể là do câm hặn đế quốc mới tạo nên và lúc main đang ở nhân cách mạnh ấy mà chuyển đổi lại sẽ bị mất hết ý thức lúc đang trong nhân cách mạnh và một phần theo thông tin main tự nói là mik yếu nên vì một vấn đề nào đó nên ko thể nhớ đến lúc đó đc:) suy nghĩ riêng
Hội Tempest - Izaky
Hội Tempest - Izaky Cấp 5
ZuiHợp lý đc 10đ
Thanh Huy
Thanh Huy Cấp 4
ZuiĐúng 99%; 1% còn lại là điều kiện là phải trong lúc say thì nhân cách 1 ngủ đi thì nhân cánh thứ 2 mới trổi dậy được