Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Truyện tranh NetTruyen
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 1
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 2
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 3
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 4
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 5
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 6
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 7
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 8
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 9
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 10
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 11
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 12
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 13
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 14
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 15
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 16
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 17
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 18
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 19
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 20
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 21
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 22
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 23
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 24
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 25
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 26
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 27
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 28
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 29
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 30
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 31
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 32
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 33
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 34
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 35
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 36
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 37
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 38
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 39
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 40
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 41
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 42
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 43
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 44
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 45
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 46
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 47
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 48
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 49
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 50
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 51
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 52
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 53
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 54
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 55
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 56
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 57
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 58
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 59
Nam Chính Và Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Không Đứng Đắn chap 32 - Trang 60
Truyện tranh NetTruyen
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ; nếu đạt đủ tiêu chí mà không bình luận được có thể dùng chức năng báo lỗi để được xử lý
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Khanh Hang
Khanh Hang Cấp 4
Ôi vãi gặp quả tác giả lười vẽ mặt đọc ít ko sao, đọc nhiều khó chịu vcl. emo
PotterHead
PotterHead Cấp 3
tự dưng thấy nu9 nguyên tác cute zữ!emo
lướt dạo
lướt dạo Cấp 3
muốn chị nhà nhận nuôi cả nữ chủ quá emo
Thanh Phúc
Thanh Phúc Cấp 4
cj nhà ngầu quasaaaaaa emo
R
R Cấp 3
tự dưng xếp đối tượng nam chính và nhân vật phản diện lên đam tiến xa =>>>
tv vmc
tv vmc Cấp 4
emo
Yunn
Yunn Cấp 4
ns chung là truyện đọc vui thôi, ko có j phải căng cả, với lại mn ở đây đọc đều đã có nhận thức cái j ko nên và cái j nên r mà, nên ko s đâu.
Truyện thì có nhiều cái nó phi với thực tế, chứ có giống nhau hết đâu. Mà tốt nhất là đừng ai ngu ngu tưởng cái này thật r đi dạy hư cho em mik là ok=)
truyện đọc để giải trí thôi, đừng ns nặng lời wa nó ko hay emo
Văn Văn Tuấn Hiệp
Văn Văn Tuấn Hiệp Cấp 5
YunnĐã đọc truyện thì đừng đòi thực tế, muốn thực tế thì đọc mấy sách của mấy ông bà cụ ý... Đọc truyện mà đòi thực tế thì Doraemon vs Conan đã k có tồn tại trên thế giới này lâu như v dc đâu =))))
Dịch Phong
Dịch Phong Cấp 4
YunnNa9 và phản diện hợp tác thì thế giới căn lắm đấy
P tt
P tt Cấp 4
Truyện này kh nên cho trẻ nhỏ học nhất là cấp 1 kh nó lại hiểu nhầm thì chết=))) hành vi trong truyện kh nên học hỏi :v
Sora
Sora Cấp 5
P ttThật ra thì như này cũng tốt, đỡ hơn bị đánh, bị ăn hiếp ko dám chống công nào
Fan Jane
Fan Jane Cấp 4
P ttEm mới học lớp 5 à cỏ được coi ko em thấy hay mà
-_- Anh
-_- Anh Cấp 4
Fan Janehọc lớp 5 thì nên học,xem TV giải trí thôi.Đọc truyện nhiều hại mắt đấy:)
Ptt
Ptt Cấp 4
Fan JaneThực ra thì truyện đọc cũng chỉ để giải trí thoyy. Nội dung truyện này cũng mới với cả hầu như con gái đều thích thể loại nữ cường( mạnh mẽ í) chỉ là có vài chi tiết có thể sẽ làm sai lệch nhận thức cho trẻ con thôi nếu nó kh biết đấy là đúng hay sai( trẻ nhỏ á) . Chi tiết nu9 bảo bé tóc đen hay tóc vàg gì đó đẩy lại thằng kia là đã rất hỏi chấm rồi. Theo cj nghĩ dù trẻ nhỏ có hư ntn thì cách giáo dục lại như thế cũng kh mang lại hiệu quả gì cả
Ptt
Ptt Cấp 4
SoraTốt thì mik kh chắc? Nhưng mà tg để vẽ chi tiết phụ huynh ủng hộ 2 đứa trẻ đánh lại nhau thì thực sự cũng chả ra gì=))) thì thôi đây cũng chỉ là truyện mà chắc thực tế kh mấy ai như vậy đâu ha:))
Sora
Sora Cấp 5
PttCó nè bạn, nhà mình đây, mình chưa từng đánh nhau nhưng nhà mình cũng chưa từng cấm, còn chủ động dạy võ rồi kêu ai đánh con thì đừng có nhịn kìa
Ptt
Ptt Cấp 4
SoraNhưng mà trường hợp này khác nha bn, nu9 trong đây là kêu trẻ nhỏ trực tiếp đánh lại trước mặt mn . Chứ việc cho con tập võ để phòng vệ thì chả ai nói lmj đâu
trần thảo
trần thảo Cấp 3
mày thấy j chưa thk béo tóc nâu kiaemo
Jill
Jill Cấp 4
Sến lúc nu9 đổ chị nhà chưaemo
Còn đứa nào nói là đúng im lặng nhận bồi thường sai xin lỗi ấy,có cai đầu buồi,nói ra câu đấy biết là loại người thế nào luôn
me
me Cấp 3
emo
Tran vu
Tran vu Cấp 5
Bày cho trẻ mấy cái ngu ngu
Đã đúng thì im lặng nhận bồi thường
Sai thì xin lỗi 
Đằng này lại xé vở nhau . Thế thành ra 2 đứa giống nhau chả ai hơn ai
alo
alo Cấp 4
Tran vutác giả thích thế bạn ạ
Tran vu
Tran vu Cấp 5
aloKiểu hơn thua nhau ấy
Đấy là truyện chứ ngoài đời thì sút vỡ alo
alo
alo Cấp 4
Tran vuthế mới à truyện chứ =))
Pitana
Pitana Cấp 4
Tran vuCứ thích làm lớn lên ấy nhỉ? ngứa mồm rồi thì thôi đi còn ngứa cả tay à. Không thích thì xem làm cm j, ai bắt mày xem à con kia?? Trong truyện thôi chứ có phải ngoài đời đâu mà sao cứ so sánh ấy nhỉ? Ở ngoài đời và trong truyện là khác một trời một vực, chuyện này ai cx hiểu rõ, sao não mày chậm tiêu thế con kia! Vs mày ko nhìn rõ đúng sai à? Nếu xin lỗi là xog thì cần cảnh sát làm j nx, mầy đi gi*t người thì xin lỗi là xog à?? Rồi nếu mày rơi vài tình thế này thì chắc mày nhân nhượng😏 có khi mày đi xé xác người ta ra chứ ở đó mà nhân nhượng như vậy, nên là bớt phán xét lại mà ko chịu thấy hiểu sự việc đi ok 🤬😏
fu
fu Cấp 4
Tran vutại vì nếu thế thì nó bình thường quá nên tác giả làm cho ố dề hơn đó bạn =)))
Tran vu
Tran vu Cấp 5
PitanaChó trẩu này  ở đâu ra vậy
M đi so sánh việc giết người với việc xé vở
Óc lồn còn gáy bẩn
Tran vu
Tran vu Cấp 5
PitanaCon cặc nhà m gáy thì call gáy cho bố
Ngu còn tỏ vẻ thông minh
Lên mạng cào phím thì tưởng mình giỏi
kirito
kirito Cấp 4
Tran vucòn bạn thần kinh thì đừng tỏ ra bình thường à
kirito
kirito Cấp 4
Tran vulà truyện coi cho vui thôi ko vui thì đừng coi có ai bắt bạn coi đâu
kirito
kirito Cấp 4
Tran vuchửi người ta là chó trẩu thì cũng là chó mà chó mới hiểu tiếng cho => bạn cũng là chó
kirito
kirito Cấp 4
Tran vunhận tiền bồi thường là sao có lần 1 thì có lần hai nhà thăng kia giàu mà bồi thường mãi thế à
kirito
kirito Cấp 4
Tran vubạn đi lên lớp xé sách vở thằng khác coi nó nhận tiền bồi thường ko
Tran vu
Tran vu Cấp 5
kiritoLại thêm thg trẩu
Thế ko nhận tiền bồi thường thì còn làm đc gì
Xé lại nó ? Thế ko phải giống nó à
Câu nào t bảo ko thích đọc truyện này , thế ko vui là ko đc đọc truyện à
kirito
kirito Cấp 4
Tran vuko lẽ nhịn nhục má thàng hâm này th khùng bị chó dại cắn này lên cơn điên à cần cho số xe cấp cứu ko
kirito
kirito Cấp 4
Tran vuừ thẩng c hó tâm thần bại liệt này chửi truyện làm gì ko đọc thì thôi chớ chửi làm gì ko thích thí câm mẹ nó đi thàng khùng đi so sánh truyện với đời thực sao ko so sánh mậy truyện ngôn tình na9 giết người ko chớp mắt kìa so bộ này làm gì
kirito
kirito Cấp 4
Tran vubộ mày thấy truyện nào giống đời thực ko thằng óc chó này ăn ốc chó nhiều quá giờ óc người biến thành óc chó à
kirito
kirito Cấp 4
Tran vunói người khác thì nhìn lại mình đi ddood óc lồn mà cứ thích chửi người khác cơ trẩu tre bày đặt chửi người khác là trẩu à
Tran vu
Tran vu Cấp 5
kiritoM chỉ là 1 thằng trẩu cào phím thôi
Inta anhvu2707
Call nhanh đi con chó
Tran vu
Tran vu Cấp 5
kirito1 con chó thì cha mẹ m cũng đéo hơn đc đâu
kirito
kirito Cấp 4
Tran vualo rén rồi thì nói đi thằng mặt lồn này
Tran vu
Tran vu Cấp 5
kiritoRén vái mả cha m call đéo dám thì nói cái lồn nhà m
kirito
kirito Cấp 4
Tran vucác con cặc nhà mày chứ mày là một thảng trẩu tre thì ba mẹ mày chắc chẳng kém mày mày đâu bị bắt vào tù vài lần rồi nhỉ
kirito
kirito Cấp 4
Tran vuchửi tao là chó xong nói chuyện với tao à thằng mặt lồn này
kirito
kirito Cấp 4
Tran vumắc mày ko cào phím đó thằng mặt lồn này
Tran vu
Tran vu Cấp 5
kiritoCào phím làm lồn gì vậy chó
Call đi rồi nói chuyện nhé , t đéo rảnh cào phím giống m ok ?
kirito
kirito Cấp 4
Tran vuCái thằng mặt lồn này tao cũng đéo rảnh nhé
Tran vu
Tran vu Cấp 5
kiritoKo phủ nhận ?
Đéo đúng thì việc gì t phải trả lời , rồi t phải trình bày hoàn cảnh cho 1 con chó làm gì
kirito
kirito Cấp 4
Tran vucòn mày cũng câm đi đồ trâu ảo tưởng sức mạnh, thần kinh bại liệt kia
Tran vu
Tran vu Cấp 5
kiritoVẫn còn dám sủa à
T bảo m call đi rồi sủa nhé , m lên mạng nch kiểu này là biết loại ko học  , mẹ m đẻ đau lồn chứ ko được gì , đẻ ra thằng con súc vật đéo ai đụng cũng sủa bậy
kirito
kirito Cấp 4
Tran vubố mày chịch mẹ mày khiến mẹ mày đau lồn quá nên dinh ra đồ 1 nửa não như mài
ngocc
ngocc Cấp 4
dramu wowowowowoww
Quả cầu băng sương
Quả cầu băng sương Cấp 3
Dưới kia có cái dramu mà lười xem quá :))
Oreki houtarou
Oreki houtarou Cấp 4
Đúng là đồ trung quốc chất lg vở kém quá thăk nhỏ xé một phát là lát bươm  🙄🙄🙄🙄🙄🙄😒😒
Zom Gaming
Zom Gaming Cấp 5
Oreki houtarouTao đến lớp 5 mới xé đc vở
Miy Miy  Yaiy
Miy Miy Yaiy Cấp 4
Oreki houtarouhào quang nhân vật chính con cưng tác giả mà cậu ơiemo
Yan Yan
Yan Yan Cấp 4
Oreki houtarouchỉ có hàng Việt Nam chất lượng cao thôi :))