Kí Sự Hồi Quy - Chapter 77

[Cập nhật lúc: 18:46 04/03/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Truyện tranh NetTruyen
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 1
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 2
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 3
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 4
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 5
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 6
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 7
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 8
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 9
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 10
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 11
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 12
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 13
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 14
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 15
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 16
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 17
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 18
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 19
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 20
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 21
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 22
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 23
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 24
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 25
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 26
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 27
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 28
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 29
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 30
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 31
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 32
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 33
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 34
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 35
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 36
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 37
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 38
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 39
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 40
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 41
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 42
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 43
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 44
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 45
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 46
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 47
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 48
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 49
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 50
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 51
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 52
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 53
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 54
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 55
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 56
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 57
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 58
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 59
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 60
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 61
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 62
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 63
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 64
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 65
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 66
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 67
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 68
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 69
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 70
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 71
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 72
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 73
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 74
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 75
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 76
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 77
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 78
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 79
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 80
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 81
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 82
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 83
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 84
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 85
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 86
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 87
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 88
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 89
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 90
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 91
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 92
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 93
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 94
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 95
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 96
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 97
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 98
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 99
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 100
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 101
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 102
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 103
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 104
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 105
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 106
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 107
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 108
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 109
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 110
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 111
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 112
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 113
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 114
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 115
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 116
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 117
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 118
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 119
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 120
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 121
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 122
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 123
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 124
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 125
Kí Sự Hồi Quy chap 77 - Trang 126
Truyện tranh NetTruyen
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ; nếu đạt đủ tiêu chí mà không bình luận được có thể dùng chức năng báo lỗi để được xử lý
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Cheems
Cheems Cấp 4
Main gặp merlin chap mấy thế mấy bợn
TobiFBI
TobiFBI Cấp 4
CheemsHồi mới đến bữa tiệc để xử lí thằng Ito Saitou
Ngoc Ha
Ngoc Ha Cấp 4
Hình như art ko còn được như mấy chap đầu nhỉ :)))
Tao là lolicon
Tao là lolicon Cấp 4
Đm tội anh tài xế quá =))))
Tempest - Veldora
Tempest - Veldora Cấp 5
Tao là loliconK cúa đâu =)) đọc kỹ đi
Hell Club - Diê
Hell Club - Diê Cấp 5
Tao là loliconLướt mà mài, thằng xế có tiền án nên bị xử tử vũng không cần tiết
Mai net
Mai net Cấp 4
Main trà xanh sở trường trong việc cân bằng nhảy mùa giữa một bầy yan emo
Viễn Ngữ Thi
Viễn Ngữ Thi Cấp 5
Mai netCó 1 Yan thôi đọc kiểu j vậy
- Mộc chi Vương
- Mộc chi Vương Cấp 4
thg main này đc:))
Quân
Quân Cấp 4
Kết truyện chữ dark không mn?
Creter
Creter Cấp 5
Quânchưa kết emo
Monax
Monax Cấp 5
CreterMain có mạnh như kiếp trước ko ( tại xem mấy cái bình luận bảo main bá lắm )
Creter
Creter Cấp 5
Monaxrồi main cũng sẽ nhớ lại đc 1 phần kí ức, kiếp trc cộng kiếp này, bác bảo thế có bá koemo
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu Cấp 5
CreterB có đọc được phần ngoại truyện không? Từ chương 900 trở lên ấy
emo
Monax
Monax Cấp 5
Creteremo
hansvit
hansvit Cấp 4
Quânname tuyện chứ đi br
Bằng
Bằng Cấp 4
Nguyễn ThuNgoại truyện là sao thế ông tui mới đọc truyện không hiểu lắm.?🥲🥲🥲🥲🥲
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu Cấp 5
BằngTruyện có hơn 1500 chương, raw anh ms kết thúc chính truyện ở chương 877 thôi b
Bạc Vân
Bạc Vân Cấp 5
Vk toàn Yan ha~
Thiên Long Kỳ
Thiên Long Kỳ Cấp 3
Check tuvi
Narusaka Kazuto
Narusaka Kazuto Cấp 5
1 trong những Thg main khôn nhất mà t từng đọc
Thao Khống Nhân Tâm
Thao Khống Nhân Tâm Cấp 4
Narusaka KazutoThế main này xếp thứ mấy ?😅
Nghi
Nghi Cấp 3
Narusaka KazutoThế quái nào t lại đọc thành:
1 trong những thg main "khốn" nhất
=))))
Khangg TLe
Khangg TLe Cấp 4
NghiM hiểu nghĩa nào cũng đúng :)
Hội octagram Xoa Doạ
Hội octagram Xoa Doạ Cấp 5
Anh em cho mình xin mấy bộ main não to với
Samn Vinegar
Samn Vinegar Cấp 4
Hội octagram Xoa DoạCode geass, truyện ra anime r nên ko cần bàn về chất lượng.... có điều art hơi cũ tí
Hội octagram Xoa Doạ
Hội octagram Xoa Doạ Cấp 5
Samn VinegarCảm ơn 
Thao Khống Nhân Tâm
Thao Khống Nhân Tâm Cấp 4
Hội octagram Xoa DoạCổ Chân Nhân, Ta là tà đế, ngự linh thế giới, ta là đại la thần tiên. Mấy bộ này ko những main não to mà nhân vật phụ não cx to.
b
b Cấp 5
Thích thật vợ toàn yan 🤣🤣🤣
Mèo méo meo mèo meo
Mèo méo meo mèo meo Cấp 5
bCó vợ yan sướng lắm, nó ko bao giờ phản bội mình hoặc ntr, nhưng chỉ cần ta láo nháo là xác cmn định là đc isekai và nó sẽ theo chung giống thanh niên nào đó emo
TobiFBI
TobiFBI Cấp 4
Mèo méo meo mèo meoNghe hay đấy cho t xin name thanh niên đó nào
Tình bạn diệu kỳ
Tình bạn diệu kỳ Cấp 5
TobiFBIANH NGHĨ CHỈ CẦN CHUYỂN SINH LÀ THOÁT ĐƯỢC EM SAO, ANH HAI?
Vô search là ra
TobiFBI
TobiFBI Cấp 4
Tình bạn diệu kỳOk bro 👌👌👌
Quân Tư Băng
Quân Tư Băng Cấp 5
Lươn lẹo quá, biết tụi thích lắm koemo
Nông dân Max cấp
Nông dân Max cấp Cấp 4
harem toàn yan
emo
Trùm Ôm Cua _Tác Giả
Trùm Ôm Cua _Tác Giả Cấp 5
Thao túng tâm lý cực gắt đến từ main
Tôi thật sự không biết nói j hơn 
Ờ mây zing gút chóp main =))
emo
Mẹ mày béo
Mẹ mày béo Cấp 4
Não to quá. Ae đi qua bt bộ nào cx như v cmt phát cái emo
BAD
BAD Cấp 5
Mẹ mày béo""Chàng rể mạnh nhất lịch sử"" main não to còn hèn hạ bỉ ổi nữa emo
Thao Khống Nhân Tâm
Thao Khống Nhân Tâm Cấp 4
Mẹ mày béoCổ Chân Nhân ( tìm hiểu rồi suy nghĩ trc khi đến vs bộ này vì đọc lơ mơ bạn lại mang tâm lí của 1 tên tội phạm, nhân tính cx bay luôn)