Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 1
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 2
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 3
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 4
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 5
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 6
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 7
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 8
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 9
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 10
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 11
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 12
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 13
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 14
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 15
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 16
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 17
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 18
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 19
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 20
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 21
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 22
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 23
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 24
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 25
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 26
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 27
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 28
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 29
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 30
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 31
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 32
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 33
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 34
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 35
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 36
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 37
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 38
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 39
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 40
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 41
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 42
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 43
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 44
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 45
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 46
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 47
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 48
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 49
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 50
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 51
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 52
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 53
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 54
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 55
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 56
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 57
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 58
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 59
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 60
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 61
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 62
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 63
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 64
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 65
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 66
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 67
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 68
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 69
Hắc Kị Sĩ Thiên Tài Giới Hạn Thời Gian chap 6 - Trang 70
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Gura A-CN
Gura A-CN Cấp 5
dao nguoc tg ? killer  queen ???
Heo
Heo Cấp 4
emo hầu nái mạnh hơn chủ à? Kiểu này phải phạt giúp chủ nhân giống r...
Kim Hyun
Kim Hyun Cấp 4
Tên bên hàn bộ này 시한부 천재 암흑기사 [독점]
Có đến chap 164 ròi đoá
Eren Yeager FBI r
Eren Yeager FBI r Cấp 4
Kim HyunRespect bro ...
Nguyễn An
Nguyễn An Cấp 3
Kim Hyunvl đội ơn ngài
emo
Thần Loki
Thần Loki Cấp 5
Kim Hyunươemo
Lê AQ
Lê AQ Cấp 5
Kim HyunTruyện tranh hay novelemo
Lê AQ
Lê AQ Cấp 5
Kim HyunTruyện tranh hay novelemo
ChoiDa Chân Nhân
ChoiDa Chân Nhân Cấp 5
Kim HyunXem ở trang nào v mấy ông tui kím ko thấy
Kim Hyun
Kim Hyun Cấp 4
Lê AQTruyệnemo
ng quynn
ng quynn Cấp 5
Eren Yeager FBI rBruh novel nhá bro , ngang raw r nhá :)))
ng quynn
ng quynn Cấp 5
Lê AQNovel nhá bro
Eren Yeager FBI r
Eren Yeager FBI r Cấp 4
ng quynnThật ra đăng nhập nick Hàn mới xem đc 
emo
ng quynn
ng quynn Cấp 5
Eren Yeager FBI rToi có đăng kí tài khoản ấy đấy r , toàn chữ thôi ko có art đâu
Eren Yeager FBI r
Eren Yeager FBI r Cấp 4
ng quynnKo sao cả chữ đọc cx đc
shadow legend
shadow legend Cấp 5
Kim Hyunko biết tiếng hàn
Kẻ Lấy Mọi Hệ Thống
Kẻ Lấy Mọi Hệ Thống Cấp 5
Đang hay chap đâu
Mãi yêu Kohaku
Mãi yêu Kohaku Cấp 4
Art đẹp chắc bộ này có novel săn cho xin tên novelemo
ĐẤNG Cứu Thế
ĐẤNG Cứu Thế Cấp 5
:)))) t ghét mấy con ngáo 
Làm ơn cho gái ngầu lên coi
Hoàng Lân
Hoàng Lân Cấp 5
Má đã ra lâu còn câu chap
Enzo
Enzo Cấp 4
Ccccccccccccc
Gau gorilla
Gau gorilla Cấp 4
ZA WARUDO!!!!! :))
nero
nero Cấp 4
chiu luon den doan hay thi het
Truy sát Mèo béo
Truy sát Mèo béo Cấp 5
Tuyệt kĩ đạn thời gian đây sao
Họ Tên
Họ Tên Cấp 5
Ao nhâyyyyyyy
-_- Anh
-_- Anh Cấp 5
ae nào bt lịch ra truyện bên web chính không nhỉ?
Leon Fou Bartfort
Leon Fou Bartfort Cấp 5
Pé hầu gái xinh zọ
Quang Đại
Quang Đại Cấp 4
Leon Fou BartfortThấy điểm hấp dẫn ko =))
Bruh
Bruh Cấp 4
2946 là j vậy mn :)
K h ô n g
K h ô n g Cấp 5
BruhCode 210.     10