Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Cuộc Ly Hôn Với Chồng Tôi Đã Thất Bại
883K 848 26K

Cuộc Ly Hôn Với Chồng Tôi Đã Thất Bại

Truyện tranh Bệnh Kiều Lệ Gia Được Ta Sủng Ái Nên Kiêu
23K 22 1.843

Bệnh Kiều Lệ Gia Được Ta Sủng Ái Nên Kiêu

Truyện tranh Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss
185K 400 11K

Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss

Truyện tranh Cuộc Sống Mới Của Công Nương
2.877K 2.325 57K

Cuộc Sống Mới Của Công Nương

Truyện tranh Ta Vô Địch Lúc Nào
32M 30K 233K

Ta Vô Địch Lúc Nào

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
90M 61K 243K

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Kẻ Săn Anh Hùng
18M 7.247 108K

Kẻ Săn Anh Hùng

Truyện tranh Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết
31M 14K 274K

Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

Truyện tranh Vạn Cổ Chí Tôn
35M 17K 177K

Vạn Cổ Chí Tôn

Truyện tranh Handyman Saitou In Another World
1.522K 1.212 10K

Handyman Saitou In Another World

Truyện tranh Vạn Tra Triêu Hoàng
30M 9.837 118K

Vạn Tra Triêu Hoàng

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
69M 16K 87K

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Cha Ơi Con Không Muốn Kết Hôn Đâu
23M 19K 280K

Cha Ơi Con Không Muốn Kết Hôn Đâu

Truyện tranh Ngự Thú Phản Khoa Học
566K 555 16K

Ngự Thú Phản Khoa Học

Truyện tranh Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài
5.996K 4.583 69K

Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài

Truyện tranh Sư Phụ Ta Muốn Người Là Của Riêng Ta
1.711K 1.240 38K

Sư Phụ Ta Muốn Người Là Của Riêng Ta

Truyện tranh Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung
6.265K 6.015 65K

Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung

Truyện tranh Thanh Xuân Của Chúng Ta
51K 37 1.205

Thanh Xuân Của Chúng Ta

Truyện tranh Xuyên Nhanh : Thiếu Gia Ốm Yếu Rất Dính Người
396K 149 13K

Xuyên Nhanh : Thiếu Gia Ốm Yếu Rất Dính Người

Truyện tranh Đối Tượng Tôi Công Lược Đều Là Người Trọng Sinh
779K 669 26K

Đối Tượng Tôi Công Lược Đều Là Người Trọng Sinh

Truyện tranh Đoàn Sủng Công Chúa : Tiểu Manh Bạo Quân Vừa Ngọt Vừa Hung
385K 169 12K

Đoàn Sủng Công Chúa : Tiểu Manh Bạo Quân Vừa Ngọt Vừa Hung

Truyện tranh Cường Giả Tuyệt Thế Chỉ Muốn Làm Ruộng
5.452K 5.692 85K

Cường Giả Tuyệt Thế Chỉ Muốn Làm Ruộng

Truyện tranh Ta Live Stream Ngược Đãi Nam Chính
454K 312 14K

Ta Live Stream Ngược Đãi Nam Chính

Truyện tranh Thiên Kim Toàn Năng Đại Tài
3.957K 1.749 57K

Thiên Kim Toàn Năng Đại Tài

Truyện tranh Dành Cho Nhân Vật Bị Bỏ Rơi Yêu Thích Nhất Của Tôi
7.719K 2.971 60K

Dành Cho Nhân Vật Bị Bỏ Rơi Yêu Thích Nhất Của Tôi

Truyện tranh Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư
34M 19K 147K

Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Truyện tranh Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền
35M 15K 158K

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Truyện tranh Đại Phụng Đả Canh Nhân
6.531K 3.818 50K

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Truyện tranh Tôi Đã Nhận Nuôi Nam Chính
769K 717 28K

Tôi Đã Nhận Nuôi Nam Chính

Truyện tranh Công Chúa Bé Con Nhìn Vào Cửa Sổ Trạng Thái
1.934K 824 37K

Công Chúa Bé Con Nhìn Vào Cửa Sổ Trạng Thái

Truyện tranh Đặc Chủng Binh Mạnh Nhất Chinh Phục Hầm Ngục Tại Dị Giới
10K 49 2.469

Đặc Chủng Binh Mạnh Nhất Chinh Phục Hầm Ngục Tại Dị Giới

Truyện tranh Vương Gia Hắn Luôn Nghĩ Tôi Yêu Hắn Đến Nghiện
325K 160 10K

Vương Gia Hắn Luôn Nghĩ Tôi Yêu Hắn Đến Nghiện

Truyện tranh Trưởng Công Chúa Ác Độc Bắt Đầu Chìm Đắm Trong Yêu Đương
9.111 17 898

Trưởng Công Chúa Ác Độc Bắt Đầu Chìm Đắm Trong Yêu Đương

Truyện tranh Hãy cẩn thận sợi tơ hồng
1.049K 389 18K

Hãy cẩn thận sợi tơ hồng

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
110M 20K 142K

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại
8.098K 4.968 97K

Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại

Bình luận facebook