Truyện hot nhất

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
789M 312K 403K

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Ta Vô Địch Lúc Nào
32M 30K 233K

Ta Vô Địch Lúc Nào

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
90M 61K 243K

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết
31M 14K 274K

Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

Truyện tranh Vạn Tướng Chi Vương
20M 4.570 88K

Vạn Tướng Chi Vương

Truyện tranh Tiên Tôn Lạc Vô Cực
65M 29K 233K

Tiên Tôn Lạc Vô Cực

Truyện tranh Người Trái Đất Quả Thật Rất Tàn Ác
16M 8.210 98K

Người Trái Đất Quả Thật Rất Tàn Ác

Truyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ
72M 9.646 49K

Hiệp Khách Giang Hồ

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
69M 16K 87K

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Thả Vu Nữ Đó Ra
32M 10K 56K

Thả Vu Nữ Đó Ra

Truyện tranh Cha Ơi Con Không Muốn Kết Hôn Đâu
23M 19K 280K

Cha Ơi Con Không Muốn Kết Hôn Đâu

Truyện tranh Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên
10M 4.578 32K

Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Khiên

Truyện tranh Đảo Hải Tặc
75M 35K 168K

Đảo Hải Tặc

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
40M 3.500 64K

Tối Cường Thần Vương

Truyện tranh Nguyên Tôn
164M 44K 214K

Nguyên Tôn

Truyện tranh Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư
34M 19K 147K

Sinh Hoạt Của Võ Đế Sau Khi Ẩn Cư

Truyện tranh Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền
35M 15K 158K

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Truyện tranh Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm
50M 24K 179K

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
110M 20K 142K

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
71M 7.908 92K

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế
41M 5.344 96K

Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế

Truyện tranh Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả
25M 8.214 122K

Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
158M 79K 321K

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Tu La Võ Thần
116M 22K 164K

Tu La Võ Thần

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
56M 15K 137K

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Yêu Thần Ký
178M 33K 195K

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
28M 5.422 66K

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Ta Có 999 Loại Dị Năng
22M 12K 144K

Ta Có 999 Loại Dị Năng

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
93M 26K 174K

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Đại Quản Gia Là Ma Hoàng
140M 86K 380K

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
225M 54K 207K

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Cao Năng Lai Tập
25M 10K 88K

Cao Năng Lai Tập

Truyện tranh Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút
16M 11K 182K

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
53M 6.391 102K

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Người Nuôi Rồng
37M 13K 132K

Người Nuôi Rồng

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
118M 24K 159K

Nghịch Thiên Tà Thần

Bình luận facebook